1844.0002b
bron
Soort afbeelding:
Boek
Datering:
1844
Vervaardiger en/of uitgave:
N. van der Monde
Omschrijving:
Utrecht - Schutterstraat: beschrijving uit: Monde, N. van der, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving van de Pleinen, Straten, Stegen, Waterleidingen, Wedden, Putten en Pompen der Stad Utrecht, 1e deel. Utrecht (Van der Monde), 1844, blz. :283
Opmerkingen:
Geel gemarkeerd de tekst over de bouw van woningen in de Schutterstraat.
Het sloopjaartal '1841' (3 jaar vr de publicatie) voor de Doelen stemt niet overeen met de situatie op de wijkhuisnummerplattegrond, waarop de vermoedelijk daarbij behorende gebouwen nog aanwezig zijn, terwijl er ook al woningen gebouwd zijn.

verwerktjp1216
@207258@

'15:19 19-2-2008