Oud-Lutten0000.0011

 

naam: Oud-Lutten (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 237515  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Hardenberg (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Overijssel (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Lutten; kaart 0(0000.0001)

- vooral niet met ^Lutten (gem. Hardenberg, prov. Overijssel, 235514)

Zie verder ook: -