Oensel-GLD0000.0011

 

naam: Oensel (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 147424  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Rossum & gem. ^Zaltbommel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oensel; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -