Jorwerd0000.0011

 

naam: Jorwerd (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 176573  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Littenseradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Jorwert

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Joure (gem. Skarsterl�n, prov. Friesland, 182553) = De Jouwer (fries)

 

romaans en/of gebouwen van v��r ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen v��r 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Jorwerd - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -