Hemert-GRO0000.0011

 

naam: Hemert (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 243592  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^(Ten) Boer (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hemert; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -