Heikant-gem. Baarle-Nassau - bij Ulicoten0000.0011

 

naam: Heikant (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 117385  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Baarle-Nassau (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Heikant; kaart 0(0000.0001);

- vooral verwarrend is de tweede plaats met deze naam in deze gemeente: ^Heikant-gem. Baarle-Nassau - bij Veldbraak (gem. Baarle Nassau, prov. Noord-Brabant, 125384)

- Opmerking: aangezien de VUGA-gids/1997 slechts ��n vermelding van Heikant in deze gemeente geeft is niet duidelijk of beide gehuchten als plaatsnaam beschouwd worden, zoals in dioverse atlassen wel het geval is.

Zie verder ook: -