Exlo�rveen0000.0011

 

naam: Exlo�rveen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co�rdinaten: 257547  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Odoorn (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Boermastreek (gem. Odoorn, prov. Drenthe, 256545): oude naam: Exlo�rveen

Zie verder ook: -