Querschnitt0000.0001

 

duits voor:

 

-   Doorsnede

-   Dwarsdoorsnede van hout: zie  ^Kops hout